За мен

dsc_0008

Професионалното ми развитие в сферата на правото започна през 2004 год., след като завърших Академията на МВР.  Впоследствие, през 2009 год., придобих магистърска степен по специалност “Право” в Югозападен университет „Неофит Рилски”, град Благоевград. Опитът ми в наказателното право дължа на годините работа в МВР, сектор Криминална полиция. С гражданското право се сблъсках след започване на работа като юрисконсулт в адвокатско дружество през 2010 год. Основах кантората си през 2011 год., след като станах член на Софийска адвокатска колегия.

 

Чувствам се морално задължен да предоставям на всеки свой клиент най-доброто юридическо обслужване, което да гарантира отлични резултати.

%d1%86%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%b2-8