Закупуване на автомобил с наложен запор

Накратко ще ви запозная с правата, които имате, в случай, че сте си закупили лек автомобил, върху който има наложен запор. А пък ако ви предстои да си закупите автомобил, то настоящата публикация може да ви спести доста главоболия.

След закупуване на лек автомобил следва задължение за регистрацията на същия в отдел „Пътна полиция“ (т. нар. КАТ). В случай, че в КАТ ви заявят, че върху автомобила има наложен запор, то няма да успеете да го регистрирате на ваше име, тъй като запорът има за цел съхраняването на недвижимото имущество с оглед удовлетворяване на кредиторите.
И макар продажбата да бъде напълно редовна, то ако запорът е вписан преди продажбата, сделката между вас и продавача не може да се противопостави на кредиторите на продавача, събирането на чиито вземания е обезпечено с въпросния запор. Спрямо тях продажбата е относително недействителна.
В този случай можете едностранно да развалите договора и да поискате връщането на платената сума (съдебно или извънсъдебно) или да се обърнете към съдебния изпълнител, който е наложил запора и чрез съответни действия да поискате да вдигне наложеният запор от лекият автомобил.

Моят съвет към тези от вас, на които им предстои закупуване на лек автомобил, е първо да проверят дали върху колата, която купувате няма запор – чрез справка в отдел „Пътна полиция“ по месторегистрация на колата или чрез справка в регистъра на длъжниците, поддържан от Камарата на частните съдебни изпълнители, за наличие или липса на задължения.

— Публикувана на October 12, 2016 в 2:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *